Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ekonomisk historia, fortsättningskurs

Kurs
EHG201
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18311

Om utbildningen

Kursen innehåller fyra delkurser som ger studenten kunskapen att
förstå centrala ekonomisk-historiska perspektiv på långsiktig ekonomisk
utveckling, samtidigt kursen erbjuder verktyg för att analysera och
kritiskt förhålla sig historiska utvecklingsförlopp.

1. Modern ekonomisk tillväxt: Med den industriella revolutionen inleddes
epoken modern ekonomisk tillväxt. Kursen behandlar industrialiseringen
och dess spridning sedan mitten av 1800-talet. I kursen ges
grundläggande kunskaper om den ekonomiska tillväxtens mönster de senaste
två hundra åren.

2. Arbete – i ekonomiskt och historiskt perspektiv: Kursens syfte är att
ge fördjupade kunskaper om den ekonomiska historien, med fokus på
arbetslivets och arbetsorganisationens skiftande former.
Industrialiseringens omvandlingskraft tas som utgångspunkt, men såväl
dess förhistoria som utvecklingen i avancerade industrialiserade
samhällen och välfärdsstatsutveckling kommer att beröras. Viktiga
ekonomisk-historiska forskningsområden som debatten om
levnadsstandarsutveckling, fördelningsfrågor, genusarbetsdelning,
tvångsarbete och slaveri samt migration kommer att belysas.

3. Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv: Vilken roll spelar fördelningen av kapital för ett samhälles ekonomiska och sociala utveckling? Vilken roll har finansiella marknader och aktörer spelat för den moderna kapitalismens framväxt? Varför inträffar finansiella kriser och hur har finansiella marknader reglerats historiskt? Kursen erbjuder studenterna verktyg för att analysera dessa, och andra, frågor som relaterar till kapital och finansiella system ur ett historiskt perspektiv.

4. En global ekonomisk miljöhistoria: Syftet med kursen är att ge en
orientering i global ekonomisk miljöhistoria. I kursen presenteras ett
antal miljöekonomiska perspektiv på det långsiktiga samspelet mellan
människa och natur. Fokus ligger på att förmedla ett historiskt
perspektiv på hur utvidgningen av ekonomiska verksamheter, genom
befolkningsökning och ekonomisk tillväxt, påverkat kvalitén och
fördelningen av ekosystemtjänster.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 15 hp inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler