Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ekonomisk historia före 1913

Kurs
EHG111
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18310

Om utbildningen

Vilka är den moderna ekonomins rötter? I denna kurs undersöker vi
dessa, från stenåldern till och med industrialismens genombrott:
Livsmedelsförsörjning, rekrytering av arbetskraft, varuproduktion,
handel och sjöfart. Stor vikt läggs vid jämförelser mellan olika
samhällen och förändringar över tid. Du får också kunskap om enklare
ekonomisk idéhistoria, termer och begrepp, samt träning i ett kritiskt
förhållningssätt. Läs mer om ekonomisk historia på avdelningens hemsida.

Kursen består av två delkurser

Ekonomisk-historisk översikt: antiken -1750 (7,5 hp) Med utgångspunkt
i världens högkulturer studeras grundläggande samhällsekonomiska
förhållanden som t ex livsmedelsförsörjning, varuproduktion, handel,
sjöfart och transporter. Vidare studeras familje- och hushållsbildning
och dess betydelse för arbetets organisation och rekrytering av
arbetskraft. Stor vikt läggs vid jämförelser mellan olika samhällen och
förändringar över tiden.

Ekonomisk-historisk översikt: 1750-1913 (7,5 hp) Delkursen ger
kunskap om hur industrialiseringsprocessen påverkar samhällsförhållanden
i olika delar av världen. Industrialiseringens genombrott i England
studeras med beaktande av tekniska, sociala och ekonomiska faktorer.
Sambandet mellan industrialisering och hushållsbildning ägnas särskilt
intresse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler