Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekonomisk geografi: Regional ekonomisk utveckling och global konkurrenskraft

Kurs
EKG101
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.  

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt över ämnet Ekonomisk geografis framväxt, samt en introduktion till centrala ekonomisk-geografiska teorier och begrepp, speciellt lokaliserings- och utrikeshandelsteorier. Därefter behandlas den internationella handelns grundläggande geografiska mönster samt industriproduktionens och tjänsteproduktionens långsiktiga geografiska förändring, sett ur ett globalt perspektiv. Kursen avslutas med ett grupparbete, där valda regioners utveckling analyseras med hjälp av de begrepp och teorier som introducerats. En dagsexkursion i Göteborgsområdet ingår i kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler