Länkstig

Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi

Kurs
EKG103
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18124

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.  

Kursupplägg

Kursen ger en bred översikt av Sveriges och övriga nordiska länders näringslivsutveckling och näringslivets grundläggande lokaliseringsmönster. Ekonomgeografisk teori används för att förklara mönstren. 

Tre perspektiv konfronteras med varandra under kursens gång:

  • branschperspektivet
  • företagsperspektivet
  • det regionala perspektivet

Samtidigt diskuteras på vilka sätt statlig och lokal närings- och regionalpolitik påverkat den utvecklingen. Kursen omfattar även en beskrivning av den nordiska industrins omvärldsberoende i form av utrikeshandel. Studenten ges träning att samla in, bearbeta och presentera regional statistik och annan sekundärdata. En obligatorisk dagsexkursion ingår i kursen. Syftet med exkursionen är att genom fältstudier ge en direkt inblick i näringslivets lokaliseringsförhållanden i västra Sverige.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler