Länkstig

Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi

Kurs
EKG203
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28113
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.  

Kursinnehåll

De regioner som studeras i kursen omfattar de östasiatiska länderna Japan, Korea och Kina, och Indokina, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien och Filippinerna i Sydöstasien, samt Indien, Pakistan och Sri Lanka i Sydasien. Inledningsvis beskrivs och undersöks de fysisk-geografiska förutsättningarna, med betoning på geografiskt avstånd och läge, klimat, landformer, jordmån mm. Vidare läggs stor tonvikt vid beskrivningen och förståelsen av de historiska, religiösa, politiska och kulturella faktorer som på olika sätt varit betydelsefulla för att förstå dagens situation. Befolkningens storlek, tillväxt, geografiska spridning och ålderssammansättning beskrivs. Jordbrukets förutsättningar och produktionsinriktning belyses, liksom enskilda ekonomiers och regioners förmåga att upprätthålla en tillräcklig livsmedelsförsörjning.

Strukturomvandlingen i form av mekanisering och rationalisering inom jordbrukssektorn beskrivs. En viktig del av kursen består i beskrivningen av enskilda länders industrialiseringsprocess, och vilka olika strategier för industrialisering som kan urskiljas i regionen. Enskilda länders näringsstruktur diskuteras närmare och jämförs över tiden. Frågor kring regional obalans, teknologipolitik, regional ekonomisk integration berörs också, liksom miljömässiga och sociala frågor i de berörda regionerna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser om 30 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser. 

Läs mer om lokaler