Länkstig

Ekonomisk geografi 2

Kurspaket
EKG20
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28111
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.

Kursinnehåll

Kurspaketet Ekonomisk geografi 2 består av fyra kurser.

Europas ekonomiska geografi, 7,5 hp

Kursen handlar om de ekonomisk-geografiska förutsättningarna i dagens Europa, på supranationell (överstatlig), nationell och regional nivå. Du får lära dig om den institutionella och ekonomiska strukturen i EU samt om EU:s politik som syftar till att öka EU:s konkurrenskraft och att minska de ekonomiska, sociala och regionala skillnaderna i Europa.
Läs kursplan

Regionala innovationssystem, kluster och regional politik, 7,5 hp

I den andra kursen introduceras och appliceras centrala begrepp, teorier och forskningsresultat om regionala innovationssystem, kluster och regional utvecklingspolitik. Du får lära dig att tillämpa ekonomisk-geografiska begrepp och teorier genom att göra en analys av valfri region i Europa.
Läs kursplan

Asiens ekonomiska geografi, 7,5 hp (ges på engelska)

Den tredje kursen behandlar de fysisk-geografiska förutsättningarna i ett flertal asiatiska länder. Analys av enskilda länders jordbruk, industrialiseringsprocess samt olika strategier för industrialisering utgör ett viktigt inslag i kursen. Du får också lära dig om frågor som rör regional obalans, teknologipolitik, regional ekonomisk integration samt miljömässiga och sociala frågor i regionen.
Läs kursplan

Självständigt uppsatsarbete, 7,5 hp

I den sista kursen får du göra ett självständigt uppsatsarbete kring valfritt ekonomisk-geografiskt problemområde.
Läs kursplan

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått EKG101 Ekonomisk geografi: Regional ekonomisk utveckling och global konkurrenskraft, 7,5 hp, EKG102 Ekonomisk geografi: Internationell handel och produktion, 7,5 hp, EKG103 Ekonomisk geografi: Nordens ekonomiska geografi, 7,5 hp och EKG104 Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv, 7,5 hp alternativt EGG101 Ekonomisk geografi, grundkurs; Ekonomisk globalisering och regional utveckling, 30 hp, eller motsvarande kurs.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kunskaperna och verktygen du får under utbildningen kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är en nyckelfråga för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler