Länkstig

Ekonomisk geografi 1

Kurspaket
EKG10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18113
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.  

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av fyra kurser om vardera 7,5 hp.

Regional ekonomisk utveckling och global konkurrenskraft

Kursen inleds med en översikt över ämnet ekonomisk geografis framväxt, samt en introduktion till centrala ekonomisk-geografiska teorier och begrepp, speciellt vad gäller lokalisering och utrikeshandel. Därefter behandlas den internationella handelns geografiska mönster samt industriproduktionens och tjänsteproduktionens långsiktiga geografiska förändring, sett ur ett globalt perspektiv. 
Läs kursplan

Internationell handel och produktion

Här analyseras den internationella arbetsfördelningens framväxt, nationella produktionssystem och utvecklingen av ekonomiska nätverk dominerade av de stora transnationella företagen och den ökande betydelsen av utländska direktinvesteringar. 
Läs kursplan

Nordens ekonomiska geografi

Här ges en bred översikt av Sveriges och övriga nordiska länders näringslivsutveckling och näringslivets grundläggande lokaliseringsmönster. Denna kurs ges på engelska. 
Läs kursplan

Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv

Kursen introducerar centrala begrepp och teorier inom evolutionär ekonomisk geografi. Teorier om bland annat historiens betydelse, regional diversifiering, regionalt stigberoende och regionala resursbaser behandlas och diskuteras.
Läs kursplan

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser. 

Läs mer om lokaler