Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dysfagi

Kurs
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
75%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10252
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till logopeder som vill uppdatera och fördjupa sitt logopediska omhändertagande av ät- och sväljsvårigheter av neonatala (inkl. för tidigt födda) barn samt vuxna. Under kursen ska deltagaren fördjupa sin kunskap kring evidensbaserad bedömning, tolkning och diagnostik samt behandling, teamåtgärder och uppföljning. Detta ska då appliceras via praktiska moment runt patientfall samt via interprofessionella lärandemoment med dietiststuderande. Kursen är både teoretisk, evidensbaserad och praktiskt inriktad.

Om utbildningen

Kursen omfattar fördjupade kunskaper om sväljningsstörningar hos barn, ungdomar och vuxna.

Dysfagi hos barn/ungdomar

Patientgrupper: dysfagi till följd av prematuritet, hjärt-lung påverkan, neurologisk eller neuromuskulär sjukdom/skada, strukturella avvikelser, funktionsnedsättningar i mag-tarmkanalen eller annan sjukdom som påverkar allmäntillståndet.
Undervisningen är huvudsakligen inriktad på (evidensbaserad) diagnostik och behandling av barns sug- och sväljförmåga, orala sensomotoriska utveckling och ätutveckling men tar även upp frågor som berör logopedrollen i förhållande till teamet, familjerna och övriga som är involverade i behandlingen. Etiska övervägande som man kan ställas inför som behandlande logoped kommer att beröras.

Dysfagi hos vuxna

Patientgrupper: vuxna med dysfagi till följd av neurologisk eller neuromuskulär sjukdom/skada, huvud-hals cancer, trakeostomi och komplex multisjuka patienter.
Undervisningen är huvudsakligen inriktad på evidensbaserad bedömning, diagnostik och åtgärd efter (a) klinisk sväljbedömning, (b) logopedassisterad videoradiografi (VRG), och (c) fiberoptisk undersökning av sväljning (FUS), d.v.s. evidensbaserad tolkning av dessa för lämplig (logopedisk) åtgärd. Diskussion angående evidens och ocksåmotivering för intervention och rehabilitering vid dysfagi kommer att ingå. Teamsamarbete och etiska frågor tas också upp .

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt på grundnivå i logopedi (69 hp), samt i allmän och speciell medicin (25 hp) (LP0240 Anatomi 5 hp, LP0230 Fysiologi 5 hp, LP2230 Barnmedicin 6 hp, LP3330 Neurologi och psykiatri 6 hp, Öron-näs-halssjukdomar 3 hp), lingvistik (45 hp) och psykologi (30 hp) som t ex ges på termin 1-5 på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng utan maxgräns