Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Diskurser

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15760
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger dig färdighet i att analysera diskurser och deras språkliga utformning inom olika kulturer och verksamheter ur ett interkulturellt perspektiv. Du studerar olika diskursanalytiska teorier och metoder, liksom faktorer som kan påverka tolkning av diskurser (exempelvis kommunikativa strategier, multimodalitet, mm.).

Om utbildningen

The courses provides skills in analysing discourses and their linguistic form in different cultures and activities from an intercultural perspective. You will study different discourse-analytical theories and methods, as well as factors that can influence interpretation of discourses (for example communicative strategies, multimodality, etc). 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en svensk eller utländsk kandidatexamen (alternativt 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå). Därutöver krävs Engelska 6 samt godkänt på minst 7,5 hp på avancerad nivå inom lingvistik eller allmän språkvetenskap eller ett språkämne eller översättning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.