Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:12)
Bild
Länkstig

Digitalt ledarskap masterprogram

Program
N2DIG
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A87C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i digitalt ledarskap ger dig en djup förståelse för hur digitalisering förvandlar industrier och samhälle. Som student kommer du att utveckla de verktyg du behöver för att kunna ta en ledande roll i att forma denna förvandling på ett ansvarsfullt sätt. Du får också lära dig metoder och tekniker för att analysera konsekvenser av digitalisering för kunna hantera och leda förändringar i komplexa miljöer. Programmet fokuserar på strategier för att samtidigt utnyttja digitaliseringen och hantera potentiellt negativa effekter.

Om utbildningen

Digitalisering erbjuder nästan obegränsade möjligheter för företag, myndigheter och medborgare. Men digitalisering är en kraft utan samvete som påverkar befintliga marknader, organisationer och tekniker och orsakar nya samhällsutmaningar.

Ett digitalt ledarskap kräver därmed förmågan att navigera bland konkurrerande problem, men också att aktivt skapa nya digitala innovationsprocesser. För att bevara värdefulla erfarenheter måste vi lära oss att navigera i ett nytt landskap där ett digitaliseringsbehov existerar tillsammans med beprövade metoder. Vårt internationella masterprogram i digitalt ledarskap har anpassat sig till detta föränderliga landskap genom att ge dig möjligheter inom en rad olika områden.

Ett balanserat svar på digitalisering
Med utgångspunkt i dagens tekniska förändring fokuserar vårt program främst på ledning och ledarskap och kopplar klassiska teorier till samtida forskning och aktuell praktik. Det övergripande syftet med programmet är att ge dig en djup förståelse för hur digitalisering förvandlar samhället och att utveckla dina förmågor för att ta en ledande roll i att omfamna och forma denna transformation. Vi erbjuder en bred teoretisk grund för att förstå samtida fenomen, samt metoder och tekniker för att analysera konsekvenserna av digitaliseringen. Balansen mellan teori och praktik stödjer dig när du utvecklar dina praktiska färdigheter för att hantera förändringar i komplexa miljöer.

En samarbets- och praktikinriktad utbildning
I vårt program arbetar vi nära branschpartners, vilket säkerställer att vi kombinerar akademisk skärpa med praktisk relevans, inte minst i projektarbeten och i möjliga uppsatssamarbeten. Du kommer att utveckla dina egna frågor och utforska dem medan du lär dig genom projektarbete, föreläsningar, seminarier, fallstudier och individuell handledning. Några av dina kurskamrater kommer redan att ha yrkeserfarenheter med sig in i programmet, vilket ger en ömsesidigt gynnsam lärmiljö för att utforska lednings- och ledarskapsaspekter av digitalisering.

Programmets struktur och innehåll

De två första terminerna ger en solid grund med åtta obligatoriska kurser:

 • Technology
 • Platforms
 • Infrastructure
 • Project Work I
 • Organizing
 • Governance
 • Strategy
 • Project Work II

Under termin tre erbjuds följande rekommenderade kurser för fortsatt specialisering:

 • Entrepreneurship
 • Leadership
 • Sustainability
 • Methods


Som ett alternativ till de rekommenderade kurserna kan du välja valbara kurser från Göteborgs universitet eller ett annat universitet.

Den sista terminen består av ett examensarbete.

Studentintervju:

Student på masterprogrammet Digital Leadership

Institution och fakultet

Programmet ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi vid IT-fakulteten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Bachelor's degree 180 credits including an independent project (degree project) of at least 15 credits or equivalent. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studenter som genomför programmet belönas med en Master of Science med huvudämnet informatik.

Du kommer att vara förberedd på en karriär som sträcker sig långt utöver traditionella positioner inom konsult- och IT-branschen. Du kan dra nytta av detta allt mer digitaliserade landskap genom att skapa din egen roll eller position på en plats som intresserar dig, eller så kan du söka befintliga roller som exempelvis:

• innovation manager
• digital strategist
• digital designer
• chief information officer
• chief technology officer
• chief digital officer
• digital brand director
• head of digital platforms
• digital marketing manager
• content acquisition manager
• digital transformation officer

Du kommer också att vara behörig för fortsatta studier på doktorandnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Masterprogrammet har studenter från hela världen och undervisningen ges på engelska.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad IT som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år två i masterprogrammet finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från masterprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Singapore. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning.

Läs mer om studier utomlands