Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Digitala 3D-verktyg i en designprocess

Kurs
FKG3DA
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen är en introduktionskurs som syftar till att undersöka hur användandet av digitala 3D-verktyg, så som CAD, 3D-scanner, 3D-skrivare, CNC-fräs samt laserskärare, kan vara en del i en designprocess.

Om utbildningen

Kursen är en introduktionskurs som syftar till att undersöka hur användandet av digitala 3D-verktyg, så som CAD, 3D-scanner, 3D-skrivare, CNC-fräs samt laserskärare, kan vara en del i en designprocess. I kursen gör du ett designarbete som handlar om att skapa en 3-dimensionell form samt utveckla förståelse för hur den formen förhåller sig till brukaren och rummet. Vi fokuserar på att bearbeta form både digitalt och analogt i flera steg, in och ut ur dator, samt att få grundläggande kunskaper i för uppgiften relevanta digitala verktyg. Vid kursens slut kommer en presentation ske där formens syfte, gestaltning och sammanhang diskuteras.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60hp inom design eller motsvarande