Bild
Foto: Marie Ullnert
Länkstig

Diabetes och barnafödande

Kurs
OM5040
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Vilka faktorer påverkar maternell diabetes, vilka komplikationer kan uppstå och vad finns det för vårdmöjligheter för kvinna och barn under och efter graviditet? I den här kursen får du lära dig mer om de olika kroppsliga funktionerna som kännetecknar diabetes och dess påverkan på den mycket speciella situation som graviditet och förlossning innebär.

Om utbildningen

Kursen Diabetes och barnafödande fokuserar på kvinna och barns hälsotillstånd kopplat till maternell diabetes av olika svårighetsgrad. Under kursen tas ämnen upp som berör bland annat prenatal rådgivning, fosterdiagnostik, vård och behandling under graviditet och förlossning och hur vård och amning av det nyfödda barnet påverkas av diabetes hos modern.

Kursen vänder sig till olika hälsovårdsprofessioner såsom läkare inom
obstetrik och diabetologi, barnmorskor, barnsjuksköterskor,
diabetessjuksköterskor, dietister och distriktssjuksköterskor.

Utbildningen går på halvfart och ges som fristående kurs och som valfri kurs inom ramen för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård. Kursen har ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt och syftar till att se mor och barn utifrån ett helhetsperspektiv, och att ta tillvara individens erfarenheter och upplevelser av hälsa och sjukdom kopplat till diabetes och barnafödande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Yrkesexamen inom hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. 

Efter studierna

Kursen förbereder dig för en aktiv roll i teamarbetet som ingår i vårdkedjan före, under och efter graviditet vid maternell diabetes.

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen varvas föreläsningar med självstudier, grupparbeten och seminarier.