Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Det sociala arbetets kunskapsutveckling

Kurs
SW2238
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17962

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur olika kunskapsformer – vetenskaplig kunskap, förtrogenhetskunskap, tyst kunskap – utvecklas och används i socialt arbete. Särskild tyngdpunkt läggs på evidensbaserad forskning och praktik inom det sociala arbetet, i såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Vidare belyses organisatoriska förutsättningar, sociala och politiska faktorers betydelse för kunskapsutvecklingen samt kunskapsutvecklingens konsekvenser för det sociala arbetets aktörer. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.