Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Design och det posthumanistiska perspektivet

Kurs
FKADPH
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25152
Ansökan stängd

Kort om kursen

Detta är en kurs på avancerad nivå där du får undersöka vad ett posthumanistiskt perspektiv kan innebära i en designkontext. Vad innebär det till exempel att uppmärksamma intressenter som inte är människor? Genom ett eget projekt som du arbetar med under kursen skapas även förståelse för hur du som designer på konstnärlig grund kan bidra och relatera till ett tvärvetenskapligt och många gånger posthumanistiskt präglat fält såsom miljöhumaniora.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till yrkesverksamma designer och närliggande discipliner, exempelvis arkitekter och bildkonstnärer.

I det egna projektet ska du kritiskt undersöka hur design och det posthumanistiska mer-än-människa-perspektivet kan påverka i hållbarhetsfrågor. Exempel på frågeställningar och ämnen att undersöka är utnyttjandet av naturresurser, upprätthållandet av livsviktiga ekosystem, rättvisefrågor, hur normer påverkar förhållandet mellan människor och mer-än-människor samt hur design har inflytande över människors påverkan på miljön.

Du examineras genom en muntlig presentation av ditt individuella designprojekt samt en visualisering som tydliggör ditt arbete. Du examineras även på en skriftlig uppgift som innebär att du beskriver ett urval relevanta referenser från det konstnärliga området samt reflekterar över hur ditt eget arbete förhåller sig till dessa.

Kurstillfällen för vårterminen 2021

18-19/1, mån-tis kl.18-21
2/2, tis, kl.18-21
16/2, tis, kl.18-21
2/3, tis, kl.18-21
16/3, tis, kl.18-21
30/3, tis, kl.18-21
13/4, tis, kl.18-21
27/4, tis, kl.18-21
11/5, tis, kl.18-21
31/5-1/6, mån-tis kl.18-21

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020. 
    Sen anmälan öppnar den 15 december 2020.

  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login
    Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020. 
    Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans.
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här.   

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde krävs minst 180hp inom design, konst eller motsvarande.

Arbetsprov

Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på engelska och består av seminarier, föreläsningar, workshoppar samt handledning individuellt och i grupp. Kursen pågår hela våren, med träffar en kväll varannan vecka (förmodligen tisdagar).

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där kursen ges, finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil.

Läs mer om lokaler