Bild
Foto: Stefan Kraupner.
Länkstig

Design och det posthumanistiska perspektivet

Kurs
FKADPH
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25050
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Detta är en kurs på avancerad nivå där du får undersöka vad ett posthumanistiskt och icke-antropocentriskt perspektiv kan betyda i en designkontext. Vad innebär det till exempel att uppmärksamma och ta hänsyn till aktörer som inte är människor? Vilka blir konsekvenserna av att objekt omförhandlas till subjekt? Hur kan vi utmana det dualistiska tänkandet som präglar den moderna västvärlden?

Om utbildningen

Under kursen utvecklar du ett eget projekt i mötet mellan dina intressen, dina konstnärliga verktyg samt teori, begrepp och referenser från posthumanistiska diskurser. Förutsättningarna för det egna projektet presenteras vid kursstart så ansök inte till kursen med ett redan färdigformulerat projekt. Kursen vänder sig till yrkesverksamma designer och närliggande discipliner, exempelvis arkitekter och bildkonstnärer.

I det egna projektet ska du kritiskt och situerat undersöka hur design och det posthumanistiska perspektivet kan påverka och utmana hållbarhetsfrågor. Exempel på frågeställningar och ämnen att undersöka är utnyttjandet av naturresurser, upprätthållandet av livsviktiga ekosystem, rättvisefrågor, hur normer påverkar förhållandet mellan människor och fler-än-människor samt hur design har inflytande över människors påverkan på miljön.

Du examineras genom en muntlig presentation av ditt individuella designprojekt samt en visualisering som tydliggör ditt arbete. Du examineras även på en kort skriftlig uppgift.

Kursen ges på engelska. 

Skicka in obligatoriskt arbetsprov 

För att ansöka till denna kurs är det obligatoriskt att skicka in arbetsprov. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom

Arbetsprov för ansökan till vårterminen 2023 skickas in mellan 15 september - 24 oktober 2022.

Läs mer om hur du ansöker på vår internationella sida. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde krävs minst 180hp inom design, konst eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på engelska och består av seminarier, föreläsningar, workshoppar samt handledning individuellt och i grupp. Kursen pågår hela våren, med träffar en kväll varannan vecka (förmodligen tisdagar).