Bild
Foto: Stefan Kraupner.
Länkstig

Design och det posthumanistiska perspektivet

Kurs
FKADPH
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Detta är en kurs på avancerad nivå där du får undersöka vad ett posthumanistiskt och icke-antropocentriskt perspektiv kan betyda i en designkontext. Vad innebär det till exempel att uppmärksamma och ta hänsyn till aktörer som inte är människor? Vilka blir konsekvenserna av att objekt omförhandlas till subjekt? Hur kan vi utmana det dualistiska tänkandet som präglar den moderna västvärlden?

Om utbildningen

Under kursen utvecklar du ett eget projekt i mötet mellan dina intressen, dina konstnärliga verktyg samt teori, begrepp och referenser från posthumanistiska diskurser. Förutsättningarna för det egna projektet presenteras vid kursstart så ansök inte till kursen med ett redan färdigformulerat projekt. Kursen vänder sig till yrkesverksamma designer och närliggande discipliner, exempelvis arkitekter och bildkonstnärer. 

I det egna projektet ska du kritiskt och situerat undersöka hur design och det posthumanistiska perspektivet kan påverka och utmana hållbarhetsfrågor. Exempel på frågeställningar och ämnen att undersöka är (över)utnyttjandet av jordens resurser/gåvor, upprätthållandet av livsviktiga ekosystem, rättvisefrågor, hur normer påverkar förhållandet mellan människor och fler-än-människor samt hur design har inflytande över människors påverkan på miljön. 

Du examineras genom en muntlig presentation av ditt individuella designprojekt samt en visualisering som tydliggör ditt arbete. Du examineras även på en kort skriftlig uppgift. 

Undervisningen sker på engelska och består av seminarier, föreläsningar, workshoppar samt handledning individuellt och i grupp. Kursen pågår hela våren, med träffar en kväll varannan vecka (förmodligen tisdagar) samt tre eftermiddagar. Mellan träffarna arbetar du med ditt projekt.

Ansök

Läs mer om ansökan och arbetsprov på vår internationella sida. 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde krävs minst 180hp inom design, konst eller motsvarande.