Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Design Cultures

Kurs
FKADEC
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Design Cultures ger en introduktion till viktiga debatter, fallstudier och metoder som kan hjälpa oss förstå de mekanismer som samtida design verkar genom.

Om utbildningen

Design finns överallt runt omkring oss och formar de utrymmen vi bebor, de produkter vi använder, de sätt vi interagerar med våra medmänniskor, våra organisationer och den naturliga världen. Design Cultures ger en introduktion till viktiga debatter, fallstudier och metoder som kan hjälpa oss förstå de mekanismer som samtida design verkar genom.

Med fokus på utvidgningen av designfältet från 1980-talet och framåt, undersöker kursen viktiga idéer bakom utvecklingen av metoder så som designaktivism, Maker-rörelsen, Critical Design och Design Thinking. Kursen har ett särskilt fokus på att göra tolkningar av de sätt som Design Culture förmedlas genom kritik, utställningar, branschevenemang och akademisk forskning. Under kursens gång introduceras nyckelbegrepp inom Design Culture och du stöttas i att utveckla eget forskningsarbete inom ramen för ett självständigt uppsatsarbete.

Kursen riktar sig till dig som är intresserade av att utveckla ett kritiskt skrivande i din praktik, till exempel inom kuratering, akademisk forskning, företags- eller studiobaserade praktiker.

Anmälan

Anmäl dig till kursen på www.antagning.se
Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs utbildning om minst 180 högskolepoäng inom konst, humaniora eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde.

Så är det att plugga

Undervisningen

Observera att undervisningsspråket är engelska.