Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Design av användarupplevelser

Kurs
TIA243
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28652
Ansökan stängd

Om utbildningen

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna designa för en specifik typ av användarupplevelse, och kunna motivera sin design.

 Att formge interaktiva system handlar ofta, men inte alltid, om att designa effektiva system. Men det kan vara lika viktigt att försöka skapa en viss upplevelse för användarna, som att designa själva funktionen, även om dessa två förstås hänger samman. Förutom att sikta på effektivitetkan vi också designa för upplevelser som är lekfulla, tar hela kroppen i anspråk, få ranvändaren att haja till och tänka efter,  eller som väcker vissa känslor hos användaren (som skräck, förtjusning eller välbehag). I denna kurs undersöker vi olika typer avanvändarupplevelser och övar oss i att designa för dem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp samt avklarade kurser TIG095 Människa-datorinteraktion, 7,5 hp och TIA104 Interaction design methodology 7,5 hp eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.