Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Den moderna ekonomins framväxt - 1900- talets ekonomiska historia

Kurs
EHG190
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-38003

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om den moderna ekonomins
framväxt. Kursen tar sin utgångspunkt i 1800-talets
industrialiseringsprocesser och följer den ekonomiska utvecklingen såväl
globalt som i Sverige, fram till 2000-talets början.

Kursens litteratur
och föreläsningar ger en översiktlig bild av den historiska
utvecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv, samtidigt som historiska
förlopp problematiseras i relation till centrala begrepp som
institutioner, levnadsstandard, resursfördelning och hållbar utveckling.
Studenten får i seminarieform träna sig i att analysera långsiktiga
historiska förlopp, som till exempel sambandet mellan
befolkningsutveckling, jordbruksförändring och industriell omvandling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler