Länkstig

Den humoristiska människan: Humor i litteratur, filosofi och teologi

Kurs
LIR101
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I vår tid är humor en industri. Vad som är mindre känt är förmodligen att humorn har en lång historia. Filosofer, författare och teologer har sedan antiken fördjupat sig i frågan om vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna uppfatta något som roligt. Om Aristoteles varnade för att den fria mannen måste behålla sin självbehärskning, betonade renässansen hur människan är ett dåraktigt väsen som måste skratta åt sig själv. I dag förstås humor både som ett maktmedel och som en insikt om hur vi inte är oss själva om vi inte också kan vara utom oss själva. Den här kursen omfattar såväl idéhistoria som kritisk reflektion om människan som ett humoristiskt väsen. Du blir kanske inte roligare av att läsa den, men du fördjupar din insikt om vad som händer när det är roligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar.

I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten