Länkstig

Den frikyrkliga rörelsens historia och teologi

Kurs
RT2324
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22365

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22374

Om utbildningen

Frikyrkotraditionen uppstod med den protestantiska reformationen och har
haft mycket stort inflytande inte bara på kyrka och teologi, utan också
på politik och samhällsliv i ett globalt perspektiv. Den här kursen
knyter an till ny spännande forskning om frikyrkorörelsen från flera
olika vetenskapliga discipliner och tillhandahåller redskap för att
bättre förstå dess uppkomst, teologiska identitet, etiska och politiska
ställningstaganden och samtida relevans. Kursen ger möjlighet till
fördjupad kunskap om frikyrkans teologi och praktik, och utgör en god
grund för vidare studier och forskning på området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.