Länkstig

Den europeiska sociala dimensionen

Kurs
EU4220
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar empiriska och teoretiska aspekter av den europeiska sociala dimensionen.  Betydelsen av ett europeiskt medborgarskap tas upp från ett jämförande och interdisciplinärt perspektiv.

Du får lära dig om mångfalden av europeisk socialpolitik, aktuell socioekonomisk utveckling och sociodemografiska trender. Kursen behandlar och problematiserar den europeiska socialpolitiken och utforskar den förändrade karaktären hos den europeiska sociala modellen. Detta utgör grunden för djupgående tematiska analyser av olika sociala problem och framtida utmaningar för EU inom områden som migration, gender och social trygghet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7,5 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå från antingen en eller en kombination av kurserna EU4110 'Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning' (7,5 hp) och EU4310  'Forskningsmetoder i europakunskap' (15 hp). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Efter studierna

Efter avslutad kurs kan du bland annat:

  • Reflektera över utvecklingen och utmaningarna i den europeiska sociala dimensionen i relation till olika dimensioner, former och instrument för social policyutveckling inom EU.
  • Analysera specifika sociala frågor genom att tillämpa olika teoretiska ansatser (t.ex.jämförande vs. EU-nivå analyser, negativ kontra positiv integration och ”ovanifrån-” kontra ”underifrån-analyser”).

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en nätbaserad distanskurs på deltid, och undervisningen är på engelska. De huvudsakliga formerna för undervisning är föreläsningar och seminarier, samt läsning av texter. Detta kombineras med inlämningsuppgifter och kamratfeedback.