Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Den arabiska renässansen (al-Nahda)

Kurs
AR2208
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen ger dig en systematisk genomgång av centrala texter från den arabiska renässansen, al-Nahda, från mitten av 1800-talet fram till cirka 1930. Särskilt fokus läggs vid de kvinnliga skribenternas insats och betydelse.

Om utbildningen

Kursen ger dig en systematisk genomgång av centrala texter från den arabiska renässansen, al-Nahda, från mitten av 1800-talet fram till cirka 1930. Du kommer att diskutera historiska betydelsen av denna litterära rörelse dels utifrån dessa primärtexter som läses parallellt i arabiskt original och i engelsk översättning, dels utifrån aktuell litteraturvetenskaplig debatt om perioden i fråga. Särskilt fokus läggs vid de kvinnliga skribenternas insats och betydelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen. Därtill krävs minst 90 hp i ämnet arabiska eller motsvarande kunskaper, samt Engelska 6.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…