Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Den arabiska renässansen (al-Nahda)

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14750
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger dig en systematisk genomgång av centrala texter från den arabiska renässansen, al-Nahda, från mitten av 1800-talet fram till cirka 1930. Särskilt fokus läggs vid de kvinnliga skribenternas insats och betydelse.

Om utbildningen

Kursen ger dig en systematisk genomgång av centrala texter från den arabiska renässansen, al-Nahda, från mitten av 1800-talet fram till cirka 1930. Du kommer att diskutera historiska betydelsen av denna litterära rörelse dels utifrån dessa primärtexter som läses parallellt i arabiskt original och i engelsk översättning, dels utifrån aktuell litteraturvetenskaplig debatt om perioden i fråga. Särskilt fokus läggs vid de kvinnliga skribenternas insats och betydelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen. Därtill krävs minst 90 hp i ämnet arabiska eller motsvarande kunskaper, samt Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.