Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Datornätverk

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18671
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen fokuserar på den algoritmiska utformningen av nätverksprotokoll och omfattar en rad underområden såsom: nätverkskoncept för datakommunikation, programmering med BSD socket API, och distribuerade feltoleransalgoritmer med en mycket stark betoning på självstabilisering.

Syftet med kursen är att lära sig att utforma och analysera algoritmer för nätverksprotokoll och att inhämta kunskap om befintliga kommunikationsnät, inklusive stödsystem och protokoll, grundläggande uppgifter och metoder i datakommunikationsnät. Bemästrande av datornätverk omfattar både teori och praktik inom utformning, implementering och användning av nätverksprotokoll och -tjänster.

Kursen ger erfarenheter som involverar praktiskt experimenterande och analys som förstärker förståelsen av begrepp och deras tillämpning på verkliga problem.

Flera laborationer ges som innebär API-programmering för feltoleranta nätverkssystem och Internet-anslutningar och -tjänster ur ett praktiskt perspektiv, och design och analys av protokoll med en stark betoning på självstabiliserande algoritmer.

Kursen ger den analytiska bakgrunden som krävs för att förstå grundläggande frågor vid utformning av distribuerade feltoleransalgoritmer för datornätverksprotokoll. Kursen har en mycket stark betoning på transienta fel och hur självstabiliserande algoritmer kan möjliggöra automatisk återställning efter att de inträffar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

120 hp i godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap, eller motsvarande, vilket också ska inkludera följande kurser: 7,5 hp i diskret matematik (DIT980 eller motsvarande), 7,5 hp inom ändliga automater och formella språk (DIT321 eller motsvarande), 7,5 hp inom imperativ eller objektorienterad programmering (DIT012, DIT952, eller motsvarande), 7,5 hp i datastrukturer (DIT961 eller motsvarande), 7,5 hp i algoritmer (DIT602 eller motsvarande), och 7,5 hp inom datorkommunikation (DIT423 eller motsvarande) eller operativsystem (DIT401 eller motsvarande). Språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.