Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Data-drivet stöd för cyberfysiska system

Kurs
DIT615
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18661
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till nya typer av cyberfysiska system, som smarta elnät, där data har blivit viktig för anpassningsförmågan och därmed det ökande beroendet av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Ämnen i kursen fokuserar på nya metoder i skärningspunkten mellan datavetenskap och andra områden, för att stödja distribuerade system, databehandling och säkerhet.

Innehållet fokuserar på metoder för att hantera stora datamängder, distribuerad databehandling och system, informations- och systemsäkerhet, nätverk och datorkommunikation i sammanhanget av nya typer av cyberfysiska system.

Lärare ger översiktsföreläsningar för att presentera de områden som ingår i kursen, och industrirepresentanter beskriver sedan faktiska system och associerade problem med dessa.

Studenterna kommer själva att ge mer ämnesspecifika presentationer som rör deras valda projekt för att beskriva på djupet ett urval av forskningsrelaterade frågor.

Vanligtvis inkluderar föreläsningarna en introduktion och överblick av nya typer av cyberfysiska system, t.ex. smarta elnät.

Öppna forskningsproblem i samband med distribuerade och effektiv databehandling och IT-säkerhet diskuteras, t.ex. genom föreläsningar om kommunikation, "streaming," säkerhet och frågor med bäring på personlig integritet anpassade för detta område.

Exempel på samhällskritiska cyberfysiska system presenteras, t.ex. smarta elnät från både transmissions och distributionsperspektiv. Kursen inleds med en introduktion till kraftsystem, för att ge eleverna tillräckliga kunskaper om terminologi i vetenskapliga artiklar rörande smarta elnät.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom Datavetenskap, eller motsvarande. Studenten vara godkänd på följande kurser (eller motsvarande): DIT791 Grundläggade datorteknik, 7,5 hp, DIT602 Algoritmer, 7,5 hp, DIT960 Datastrukturer, 7,5 hp, och minst 7,5 hp programmering. Dessutom ska studenten ha avklarat 7,5 hp inom något av dessa fyra områden: Datorkommunikation (DIT423 eller motsvarande), eller Operativsystem (DIT401 eller motsvarande), eller Datorsäkerhet (DIT641 eller motsvarande), eller Distribuerade system (DIT240 eller motsvarande). Språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.