Bild
En danslärare undervisar en elev
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Dansteori för gymnasielärare

Kurs
MVKP17
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs vänder sig i första hand till dig som har en pedagogisk eller konstnärlig utbildning i dans och vill vidga din kompetens i danshistoriska frågeställningar, kritiskt reflekterande och teori. Syftet med kursen är att du ska få möjlighet att fördjupa dig i kunskapsutvecklingen i olika dansgenrer – från modern dance till hip hop. Du får också möta olika analysmetoder för dans och koreografi samt hur dessa kan användas i arbete i gymnasie- och kulturskolan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng från lärarutbildning i dans eller konstnärlig dansutbildning samt dokumenterad erfarenhet av pedagogisk eller konstnärlig verksamhet inom dans eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av workshops, föreläsningar och seminarier. Studierna på höstkursen är på tredjedelsfart med fyra kurstillfällen samt moment som genomförs på distans.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler