Bild
En danslärare undervisar en elev
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Dansteori för gymnasielärare

Kurs
MVKP17
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs vänder sig i första hand till dig som har en pedagogisk eller konstnärlig utbildning i dans och vill vidga din kompetens i danshistoriska frågeställningar, kritiskt reflekterande och teori. Syftet med kursen är att du ska få möjlighet att fördjupa dig i kunskapsutvecklingen i olika dansgenrer – från modern dance till hip hop. Du får också möta olika analysmetoder för dans och koreografi samt hur dessa kan användas i arbete i gymnasie- och kulturskolan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng från lärarutbildning i dans eller konstnärlig dansutbildning samt dokumenterad erfarenhet av pedagogisk eller konstnärlig verksamhet inom dans eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av workshops, föreläsningar och seminarier. Studierna på höstkursen är på tredjedelsfart med fyra kurstillfällen samt moment som genomförs på distans.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. I huset finns bland annat dansstudior, konsertscener och inspelningsstudior. Besöksadress: Fågelsången 1, Göteborg.