Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cyberfysiska system och system av system

Kurs
DIT638
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Många industrier använder idag cyber-fysiska system (CPS) som (del av) sina produkter. I detta projekt bekantas studenterna med typiska utvecklingsutmaningar för sådana CPS. De lär sig hur man utformar och implementerar ett CPS gemensamt för hela kursen genom att dela det i delsystem. Detta ställer höga krav på studenterna på ändamålsenliga funktionella och icke-funktionellasystemkrav, effektiv design,kvalitetskontroll och testning, dokumentation, och spårbarhet hos artefakten.
Dessutom kan projektet komma att ställa specifika krav på effektiv integration och interaktion såväl mellan grupperna som inom varje grupp. Studenterna tränar färdigheter som spänner från kravhantering till design och testning, liksom från samarbete till kunskapsöverföring och konflikthantering.
Kursen låter studenterna utveckla en djup förståelse för den ökade komplexiteten som kommer av att att integrera hårdvara och mjukvara. Den extra nivån av interaktion och samordning som är en följd av att varje grupp potentiellt beror på de andra grupperna, bidrar dessutom med en ytterligare nivå av erfarenhet som kommer att vara mycket värdefull för studenterna i deras framtida professionella karriärer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurser, eller motsvarande:

DIT022 Grundläggande matematik för mjukvarutekniker, 7,5 hp,
DIT344 Grundläggande mjukvaruarkitektur, 7,5 hp,
DIT112 Miniprojekt: Systemutveckling, 7,5 hp, och
DIT632 Utveckling av inbyggda- och realtidssystem, 7,5 hp.

Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.