Bild
Foto: Annie Spratt
Länkstig

Central- och Östeuropa: helt europeiskt eller den europeiske andre?

Kurs
EU2131
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Denna kurs riktar sig till dig som vill förstå varför uppdelningen mellan öst och väst än idag lever kvar i olika europeiska sammanhang. Kursen belyser de historiska, kulturella, politiska och socioekonomiska perspektiven som förklarar hur olika begrepp om Central- och Östeuropa har konstruerats historiskt och varför Central- och Östeuropa än idag placeras både i och utanför Europa i en tudelad konstruktion.

Om utbildningen

Kursen belyser hur Central- och Östeuropa historiskt sett har konstruerats och hur de begreppsliga gränslinjerna ser ut. Vi diskuterar hur Europa används som begrepp för att "annorlundagöra" delar av centrala och östra Europa. Du kommer att lära dig om Central- och Östeuropa som en geopolitisk region och dess politiska, ekonomiska och sociala klyftor. Kursen ger dessutom en översikt över den historiska och nutida kulturella utvecklingen, och du kommer därmed att få en mångsidig förståelse om regionen.

Kursen ges av representanter från olika akademiska discipliner, vilket erbjuder teoretiska insikter och praktiska erfarenheter av olika fält inom Europakunskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 godkända högskolepoäng i avslutade och på varandra byggande kurser, inom ett av följande ämnen: europakunskap; ekonomisk geografi; ekonomisk historia; företagsekonomi; historia; idé- och lärdomshistoria; kulturgeografi; nationalekonomi; internationella relationer; media och kommunikation; sociologi; socialt arbete; statsvetenskap, offentlig förvaltning; kulturvetenskap; filosofi; religion; lingvistik; litteraturvetenskap; språk eller motsvarande. Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng i avslutade kurser inom ytterligare ett eller flera samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Efter studierna

När du har läst kursen kommer du att kunna förstå den historiska och nutida utvecklingen som skett i Central- och Östeuropa. Du kommer att ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till viktiga teorier, principer och koncept från det interdisciplinära forskningsfältet i Central- och Östeuropastudier och ha en översiktlig bild av forskningsfältet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer samt skriftliga uppgifter.