Bild
Länkstig

Bronsålderssamhällen i Norden och Europa

Kurs
AE2018
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om människors livsvillkor och den samhälleliga utvecklingen under bronsåldern – i Norden såväl som i Europa. Vi studerar bronsålderns sociala komplexitet, konsumtions- och distributionsmönster, produktionssätt, krigföring, ekonomiska strukturer såväl som traditionen att rista i sten. Undervisningen tar sin utgångspunkt i aktuell bronsåldersforskning och debatt. Kursen ger dig en bred insikt i forskningsfältets teoribildningar och metoder. Genom utvalda fallstudier får du möjlighet att fördjupa dessa kunskaper. Kursen består av tre delkurser: 1. Teori och metod, 2. Fallstudier och 3. Självständigt arbete. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen (180hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90hp)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.