Länkstig

Biogeokemi

Kurs
GVK460
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11415

Kort om kursen

Kursen ger kunskap om grundläggande biogeokemiska processer och globala biogeokemiska cykler.

Om utbildningen

Kursens temaområden är:

  • den biogeokemiska produktionen och konsumtionen av växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas)
  • länken mellan biogeokemiska processer och globala miljöförändringar (t.ex. klimatuppvärmning och övergödning).

Kursen behandlar biogeokemiska cykler inom jordens system i sin helhet inkluderande atmosfären, biosfären, litosfären och hydrosfären.

Kursen ingår i masterprogrammet i geovetenskap men kan även sökas som fristående kurs. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

180 hp varav minst 90 hp geovetenskap eller 90 hp miljövetenskap eller 90 hp kemi eller 90 hp biologi.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan välja att arbeta inom näringsliv, som konsult, projektledare eller inom offentlig förvaltning.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel med naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av: 

  • föreläsningar
  • seminarier
  • praktiska moment
  • övningar
  • exkursioner

Undervisningsspråk: engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Studier utomlands

Om du studerar geovetenskap vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.