Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biodiversitet och systematik, baskurs

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11008
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger kunskaper om karaktäristiska drag hos de större grupperna inom bakterier, arkéer och eukaryoter, särskilt landväxter, svampar och djur och hur dessa utvecklats evolutionärt i förhållande till varandra och klimat under olika geologiska tidsåldrar. Artbegreppet diskuteras, och artbildningsmekanismer inom huvudgrenarna av livets träd exemplifieras. Teorier bakom rekonstruktion av släktskapsträd presenteras, liksom verkyg tillgängliga för att bestämma en organisms taxonomiska tillhörighet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser BIO900, BIO905, BIO910 och BIO915.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och
sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner/fältövningar och
grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18 A) och i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).