Länkstig

Biobankning för klinisk forskning

Kurs
BMA121
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge kunskap kring biobankning och hantering av biobanksprov. Den omfattar både aspekter kring etik och regelverk som berör biobankning men också praktisk hantering av biologiska prover som ska förvaras och analyseras. Föreläsningar och seminarier kommer varvas med laborativa moment då studenterna själva får se hur olika hantering av prov påverkar analytiska resultat. Kursen innehåller också gruppövningar där biobanksansökan och regelverk studeras. 

Läs vidare om kursen här; https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidatexamen eller yrkesexamen inom biologi, biokemi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, folkhälsovetenskap eller farmaci, eller motsvarande.