Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Beskattningsrätt II

Kurs
HRF040
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i företagsbeskattning. I
kursens första del studeras ingående sambandet mellan redovisningen och
beskattningen. Den andra delen behandlar beskattning av företagsgrupper,
särskilt reglerna för koncernbidrag och omstruktureringar. I kursens tredje del
studeras den svenska skatterättens regler vid utlandsetablering av företag.
Vidare behandlas dubbelbeskattningsavtal och internationella etableringsstrukturer,
samt EG-skatterätten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd kurs Beskattningsrätt I eller motsvarande