Länkstig

Beskattningsrätt I

Kurs
HRF030
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28300
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemets
utformning med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger dessutom
en introduktion till den indirekta beskattningen - mervärdesskatt och sociala
avgifter. Vidare berörs taxeringsprocessen, skatterättens sanktionsregler samt
internationell beskattning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd grundkurs i handelsrätt, juridisk grundkurs/översiktskurs eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.