Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik

Kurs
MSA101
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11759
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till Bayesiansk statistisk modellering och inferens, med fokus på beräkningsmetoder så som Markov chain Monte Carlo (MCMC) och andra simuleringsmetoder, men vi ser också på verktyg så som EM-algoritmen. Vi betonar samspelet mellan statistisk modellering och tillämpad problemlösning, samt beräkningsmässiga och teoretiska aspekter av modellerna.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande kunskaper i matematisk statistik, motsvarande åtminstone 15 hp, och dessutom kursen MSG400 Statistisk databehandling.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg