Länkstig

Bebyggelsehistoria 3

Kurs
KBA305
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11800
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen behandlar 1900-talets och det tidiga 2000-talets arkitektur- och
bebyggelsehistoria, inklusive stadsplanering, frågor om bevarande och förändring samt stadsutveckling i ett brett perspektiv och mot bakgrund av ekonomisk-historiska  förhållanden i europeisk och framförallt i en svensk kontext. Bebyggelsens utveckling  samt olika arkitekturstilar studeras med avseende på svenska förhållanden i ett  europeiskt perspektiv med internationella utblickar

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kusen krävs godkänt i kursen KBA204 Gård- och landskapsstudie 7,5p.

Från VT23 gäller: Godkända poäng om minst 52,5 hp inom programmet, inklusive Bebyggelsehistoria 1 och 2 (KBA111 och KBA206) och Metodologi för bebyggelsehistoriska studier (KBA210).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.