Länkstig

Bebyggelsehistoria 1

Kurs
KBA111
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11801
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge kunskap om kulturlandskapets och bebyggelsens egenskaper och förändringar, med särskilt avseende på samspelet mellan sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden och den fysiska miljöns konstans och omvandling. Kursen behandlar perioden från förhistorisk tid fram till och med 1700-talet med störst tyngdpunkt på perioden från svensk medeltid och framåt. Regionala byggnadsskick och arkitektur behandlas framförallt i en nordisk kontext, men kursen gör också internationella utblickar. Kursen ger kunskaper i grundläggande byggnadsterminologi. Den hanterar också frågor om historiska material och tekniker samt sambanden mellan kultur och bebyggelseformer. Kursen problematiserar även bebyggelsehistoria som  kunskapsfält. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)