Länkstig

Barn i utsatta livssituationer

Kurs
SW2223
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27956
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med utsatta barn.

Om utbildningen

Kursinnehållet omfattar teorier, metoder i socialt arbete, samt aktuell forskning om utsatta barn och familjer. Fokus läggs på barns livsvillkor och position i familjen och i samhället i relation till maktdimensioner såsom ålder, kön, etnicitet, funktionalitet, socioekonomiska villkor och legal status. Kursen uppmärksammar särskilt arbetet med barn utsatta för våld och omsorgssvikt. Du förväntas kritiskt reflektera över din yrkesroll och etiska dilemman i arbetet med utsatta barn och familjer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.