Länkstig

Barn i utsatta livssituationer

Kurs
SW2223
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med utsatta barn.

Om utbildningen

Kursinnehållet omfattar teorier, metoder, samt aktuell forskning om utsatta barn och familjer. Fokus läggs på barns livsvillkor med avseende på makt, socioekonomiska förhållanden, fysisk och psykisk hälsa, kön samt etnicitet. Särskild vikt läggs vid barns position i samhället och i familjen. Du förväntas även kritiskt reflektera över din yrkesroll i arbetet med utsatta barn och familjer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.