Länkstig

Avancerad funktionsgenomik

Kurs
BIO406
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11655

test

Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen i Avancerad funktionsgenomik är för dig som är nyfiken på hur de nya storskaliga teknikerna för genom-vid analys fungerar och vad de kan ge i ökad förståelse kring funktionen hos livets molekyler. Integrering av olika typer av experimentell data är en viktig del av funktionsgenomik där systembiologiska modeller över cellulära moduler är centrala..

Kursen ger en introduktion till de teoretiska grunderna för systembiologi samt kunskap kring genom-vid experimentell metodik. 

  • Du får fördjupade kunskaper i hur du experimentellt utför storskaliga analyser av transkript (transcriptomics), proteiner (proteomics), metaboliter (metabolomics) och fenotyper (phenomics).
  • Du lär dig grunderna i systembiologi genom att skapa matematiska modeller över cellulära moduler som till exempel signalvägar och metabola system. Simuleringar ingår som en naturlig del i kursen för att testa och verifiera modellernas förutsägelser.
  • Du lär dig hur du introducerar genetiska förändringar i olika experimentella modellsystem. Det är viktigt för att kunna testa givna hypoteser kring geners funktion.

Kursen innehåller moment som ger ökad förståelse och reflektion kring etiska aspekter kopplade till de nya teknikerna. Det ingår också seminarier och studiebesök för att ge en ökad insikt kring den nuvarande och framtida arbetsmarknaden.

Kursen lägger stor vikt på egna seminarier, rapportskrivande och litteraturstudier..

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända baskurser i biologi 75 hp (BIO900 Cellbiologi, BIO905 Molekylär genetik, BIO910 Organismvärldens form och funktion , BIO915 Ekologi och evolution och BIO920 Biodiversitet och systematik) samt genomgången kemi 30 hp. Dessutom krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde, kursen BIO210 Bioinformatik och funktionsgenomik rekommenderas, samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Avancerad funktionsgenomik är en fördjupningskurs på avancerad nivå och ingår i masterprogrammet i genomik och systembiologi. Kursen kan också ingå i masterprogrammet i molekylärbiologi eller i masterprogrammet i biologi. Den kan även vara av stort värde för andra inriktningar där du kan tillämpa behandlad metodik och teoribildning. Du kan läsa kursen som fristående kurs.

Kursen i avancerad funktionsgenomik passar dig som vill fortsätta med en forskarkarriär, jobba inom läkemedelsindustrin eller jobba inom myndigheter med framtida utmaningar som inkluderar nya typer av data för monitorering och riskanalys. Den riktar sig också till doktorander inom biologi/biomedicin som vill få fördjupad kunskap om moderna storskaliga tekniker och deras användningsområden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar och arbeten i mindre grupper. Flera av uppgifterna i kursen är tydligt problembaserade och resulterar i skrivna rapporter och muntliga presentationer. Det ger dig djupare kunskaper och du blir bättre på att analysera och tänka vetenskapligt kring hur ny kunskap genereras och presenteras på bästa sätt. Kursen lägger stor vikt på att du får träning i att skriva vetenskapliga texter.

I kursen ingår även laborativt arbete där du får en introduktion till automatiserade/robotiserade tekniker samt datorbaserade analyser. Du gör även ett studiebesök på ett läkemedelsföretag.

Under din utbildning har du nära kontakt med engagerade lärare som forskar inom fältet och även lärare med internationell anknytning.

Undervisningen är på engelska.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget. Laborativa moment utför du i forskningslokaler vid Lundbergslaboratoriet samt vid Svenskt NMR-Centrum. Teoretiska momenten sker i datorlabbet på Lundbergslaboratoriet.