Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avancerad externredovisning med magisteruppsats

Kurspaket
FED10
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-88153
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kurspaketet består av kursen Avancerad externredovisning samt en magisteruppsats. Syftet med kurspaketet är att ge en bred och djup kunskap om externredovisning. Kurspaketet utgör dessutom en lämplig förberedelse för de studenter som i framtiden ska avlägga revisorsprov för att bli auktoriserad revisor. För att söka kurspaketet krävs en kandidatexamen inom redovisning eller motsvarande. 

Kursinnehåll

Följande kurser ingår i paketet:

Externredovisning avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar olika aspekter av externredovisning och består av två avsnitt; normer och deras tillämpning samt redovisning i kontext. I avsnittet om normer och deras tillämpning får du lära dig hur redovisningen regleras samt innehållet i utvalda normer. Redovisning sätts in i ett bredare sammanhang där den relateras till revision, etiska aspekter samt upplysningar om miljömässigt och socialt ansvar. En genomgång av revisionsprocessen i företag ger dig en inblick i vad revision innebär samt dess villkor och syften.
Läs kursplan

Magisteruppsats inom externredovisning, 15 hp

Du får själv identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade analyser. Arbetet relateras till redovisningens vetenskapliga grund, metoder och en fördjupning av aktuella forskningsfrågor inom en vald del av redovisningsområdet. 
Läs kursplan

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande koncernredovisning eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurspaketet leder till en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Många studenter väljer en karriär inom revision efter studierna, men utbildningen är bredare och öppnar dörrar till yrken som ekonomichef, controller, redovisningsekonom och konsult inom olika områden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Lärarna på kurserna har både akademisk och praktisk bakgrund. Ett nära samarbete med näringslivet görs via gästföreläsningar och genom att företag involveras i praktikfall.

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler