Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:00)
"Det känns som att man får det man behöver på ett år"
Bild
Länkstig

Avancerad externredovisning med juridik, kurspaket

Kurspaket
FED20
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18152
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Vill du bli revisor eller har du planer på att bli ekonomichef, controller, redovisningsekonom eller konsult? Då är det 1-åriga kurspaketet Avancerad externredovisning med juridik något för dig. Här får du lära dig om reglering och praktisk tillämpning inom både externredovisning och juridik. På kurserna får du möta några av Handelshögskolans bästa lärare och personer från näringslivet genom gästföreläsningar och praktikfall. När du är klar med utbildningen kan du ansöka om en magisterexamen i företagsekonomi.

Om utbildningen

Kurspaketet innehåller kurser som i samråd med branschen anses användbara för en revisor. Kurserna utgör en lämplig förberedelse för de studenter som i framtiden ska avlägga revisorsprov för att bli auktoriserad revisor. För att söka kurspaketet krävs en kandidatexamen inom redovisning eller motsvarande. 

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av fyra kurser. 

Externredovisning avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar olika aspekter av externredovisning och består av två avsnitt; normer och deras tillämpning samt redovisning i kontext. I avsnittet om normer och deras tillämpning får du lära dig hur redovisningen regleras samt innehållet i utvalda normer. Redovisning sätts in i ett bredare sammanhang där den relateras till revision, etiska aspekter samt upplysningar om miljömässigt och socialt ansvar. En genomgång av revisionsprocessen i företag ger dig en inblick i vad revision innebär samt dess villkor och syften.
Länk till kursplan

Juridik för ekonomer, avancerad kurs, 15 hp

Kursen innehåller tre delmoment: kontraktsrätt, associationsrätt och obeståndsrätt.
Länk till kursplan

Beskattningsrätt 1, 15 hp

Du får grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemets utformning med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger dessutom en introduktion till den indirekta beskattningen - mervärdesskatt och sociala avgifter. Vidare berörs skatteprocessen, skatterättens sanktionsregler samt internationell beskattning.
Länk till kursplan

Magisteruppsats inom externredovisning, 15 hp

Du får själv identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade analyser. Arbetet relateras till redovisningens vetenskapliga grund, metoder och en fördjupning av aktuella forskningsfrågor inom en vald del av redovisningsområdet. 
Länk till kursplan

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

180 hp varav 90 hp företagsekonomi inkl kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande koncernredovisning och juridisk grundkurs eller motsvarande utbildning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B eller Svenska 3 och Engelska A eller Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du ansöka om en magisterexamen i företagsekonomi. Kurspaketet leder till en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. 

Vad kan man jobba med?

Många studenter väljer en karriär inom revision efter studierna, men utbildningen är bredare och öppnar dörrar till yrken som ekonomichef, controller, redovisningsekonom och konsult inom olika områden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen varvar teoretiska studier med praktisk tillämpning. Lärarna på kurserna har både akademisk och praktisk bakgrund. Ett nära samarbete med näringslivet görs via gästföreläsningar och genom att företag involveras i praktikfall.

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler