Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Audionomprogrammet

Program
V1AUP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G04C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av ljud, medicin, teknik och psykologi? Audionomprogrammet passar dig som vill arbeta tillsammans med människor för att hitta individuella lösningar på hörsel- och kommunikationsproblem.
Utbildningen ger en bred och djup förståelse för människans hörsel. Den innehåller 13 veckors praktik, vilket förbereder dig väl inför kommande arbetsliv. Som legitimerad audionom kan du arbeta med patienter inom både offentlig och privat sektor och efter examen finns även möjlighet till vidareutbildning på avancerad och forskarnivå.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller kurser inom huvudämnet audiologi samt inom medicin, teknik, lingvistik och beteendevetenskap. Under utbildningens första år introduceras ämnet audiologi och audionomyrket.  Du lär dig om:

  • hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, med fokus på örat, hörselsystemet och det centrala nervsystemet
  • hur ljud fungerar och upplevs av människor med och utan hörselskada
  • mänskligt beteende och utveckling genom livet
  • metoder för att mäta och utreda hörselskador, i både teori och praktik.

Under andra året fokuseras utbildningen på olika aspekter av att
uppfatta talljud. Hur ser t.ex. en talsignal ut, hur bearbetas den i
hjärnan och hur kan vi höra i bullriga miljöer? Därefter studeras metoder
för att mäta, analysera och bearbeta signaler, som grund för kommande
kurser i hörselrehabilitering. Här ingår även kurser om counselling och
pedagogik. Teori och praktik varvas hela terminen.

Under tredje och sista året fördjupas kunskaperna ytterligare inom diagnostik och rehabilitering. Undervisningen innehåller bredare perspektiv på kommunikation och förebyggande hörselarbete. Olika patientgrupper studeras utifrån deras förutsättningar och specifika behov (t.ex. barnaudiologi).

Inslag av vetenskaplig teori och metod finns med under hela utbildningen för att förbereda dig för ett vetenskapligt förhållningsätt i den kommande yrkesrollen. I slutet av sista året genomförs ett självständigt vetenskapligt examensarbete.

I takt med att befolkningen blir äldre får allt fler människor besvär med försämrad hörsel. Även yngre personer drabbas exempelvis på grund av höga ljudnivåer. Hörselproblem såsom tinnitus och ljudkänslighet väntas också öka i framtiden. Audionomens kunskap är därför viktig och efterfrågad.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen är spridd över terminerna. Den sker i block om 2–4 veckor inom Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa, eller hos andra vårdgivare, främst i Västra Götalandsregionen. Redan under den första terminen får du besöka flera arbetsplatser.

Totalt får du 13 veckor ren praktik och därutöver ingår metodövningar, kliniska projektarbeten och patientverksamhet på campus.

Efter studierna

Som legitimerad audionom kan du arbeta med patienter inom både offentlig och privat verksamhet. Audionomer finns även inom hörhjälpmedelsindustrin, som specialister och utvecklare samt inom utbildning och forskning. Vidare kan audionomer arbeta inom myndigheteter, såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Efterfrågan på audionomer är stor enligt SACO:s arbetsmarknadsprognos. Idag finns liten konkurrens för nyexaminerade audionomer vilket har lett till en positiv löneutveckling för audionomer. Behovet av audionomer är oftast mindre på utbildningsorterna.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen ges av engagerade lärare med anknytning till både forskning och patientarbete. Undervisningen sker ofta i mindre grupper där du som student ges möjlighet att vara aktiv genom diskussion, reflektion och projektarbeten. Undervisningsformerna varierar med hänsyn till olika sätt att lära, t.ex.:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • laborationer
  • workshoppar
  • självstudier.

Undervisning sker främst på svenska, men vissa moment förekommer på engelska. Kurslitteraturen är till stor del engelsk.

Lokaler

Medicinareberget

Undervisningen sker till största delen på Medicinareberget som ligger i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I samma lokaler finns också utbildning till andra yrken inom vården såsom läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Tal- och hörsellabbet delar vi med logopedprogrammet och där görs bland annat ljudlaborationer och hörapparatmätningar.

Utbildningsklinik

Programmet har dessutom en utbildningsklinik där möjlighet finns att öva, laborera och ta emot riktiga patienter. Här gör vi bland annat olika hörselundersökningar och  hörapparatutprovningar. Det pågår även spännande forskningsprojekt i lokalerna. Verksamheten sker i samverkan med Hörselverksamheten, Västra Götalandsregionen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjligheter för dig att förlägga en del av utbildningen utomlands. Du kan t.ex. genomföra ditt examensarbete vid någon av de högskolor och universitet som Sahlgrenska akademin samarbetar med över hela världen. Läs mer:
Om utlandsstudier för studenter vid audionomprogrammet