Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att översätta till somaliska

Kurs
SOL210
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13819
Ansökan stängd

Om utbildningen

I den här kursen får du en introduktion till översättningsteorins viktigaste principer och problematik. De teoretiska kunskaperna tillämpar du sedan i praktiska övningar i att analysera översättningar från svenska till somaliska liksom att själv producera sådana översättningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på SOL130 och SOL160, eller motsvarande. Undantag kan ges från kravet på engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…