Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att översätta språk och kultur

Kurs
SIK223
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13957
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge dig kunskap i och förståelse för hur olika kulturer och kompetenser får olika språkliga uttryck under skiftande kulturella betingelser och hur detta påverkar vårt beteende och vår världsbild i ett översättningsteoretiskt perspektiv. Du tillämpar teorier och metoder på ett material med anknytning till din språkinriktning.

Om utbildningen

The course provides knowledge and an understanding of what translating texts between different languages and cultures implies. You will be introduced to some of the basic concepts and theories in the field of translation studies. You will also practice analysis of translated texts on the basis of established methods within the discipline. The translator's role in and responsibility for the design of translations are also discussed as well as the function of translations in society and their importance for cultural exchange.
In the course, you specialize in your main field of study by applying different theories and methods to a material that is connected to the language studied as the main field of study. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs en svensk eller utländsk kandidatexamen (alternativt 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå). Därutöver krävs Engelska 6 samt 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet. Dessutom krävs godkänt på minst 7,5 hp på avancerad nivå inom lingvistik eller allmän språkvetenskap eller ett språkämne eller översättning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…