Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att läsa naturen

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11011
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om naturen, inte minst lärare som vill ta med sina elever ut i skolans närområde för att undervisa om biologi och geologi.

Om utbildningen

Undervisningen består främst av föreläsningar och fältstudier, som syftar till en ökad förståelse för naturen och insikt i vilka möjligheter som finns för lärare att förlägga i första hand biologi- och geologi-undervisning till skolans närområde. Vid varje undervisningstillfälle kommer ett tema att avhandlas.

Teman som kan diskuteras är tex:

  • Växternas förberedelser för vintern
  • Varför trivs en växt i en viss miljö (diskussion om olika växtsamhällen, jordmåner och biotoper)
  • Svampkunskap (svamparna spelar en otroligt viktig roll i naturen och du får bekanta dig med några vanliga arter samt få en inblick i svamparnas betydelse i naturen).
  • Artkunskap, smådjur (Vi studerar vanliga arter av ryggradslösa djur som är vanliga i Göteborgstrakten)
  • Spår efter isen (Hur har isfronten rört sig och hur har isen påverkat landskapets former)
  • Inte bara gråsten (Hur bildas olika bergarter, du får lära dig ett antal mineral och bergarter som är vanliga i våra trakter)
  • Praktisk meteorologi (Du får inblick i orsakerna till vårt klimat och vad vi vet om klimatförändringar och hur man kan förutsäga vädret genom att iaktta moln och vindar)
  • Artkunskap, spårtecken. Vi studerar vilka spår djur av olika storlekar och olika levnadssätt lämnar efter sig, och vad vi kan utläsa av dem
  • Är evolution bara en teori? 

Deltagarna kommer att få i uppgiftatt göra några egna studier. För lärare finns möjlighetenatt inventeraområdet kring den egna skolan med avseende på det aktuella temat, alternativt prova med elever.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och diskussioner på Zoologen (Medicinaregatan 18 A) samt i fält i anslutning till Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), men ibland sker undervisningen vid andra platser.