Bild
Foto: Donald Blomqvist
Länkstig

Att läsa naturen

Kurs
LBIO05
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om naturen, inte minst lärare som vill ta med sina elever ut i skolans närområde för att undervisa om biologi och geologi.

Om utbildningen

Kursen Att läsa naturen syftar till att ge dels en ökad förståelse för naturen runt omkring oss, dels insikt i vilka möjligheter som finns för lärare att förlägga biologi- och geologi-undervisning till skolans närområde. Under kursens gång tar vi upp många olika aspekter både när det gäller växter, svampar och djur, och vilka faktorer som format landskapet runt omkring oss, till exempel bergarter och meterologi. Vi utgår från arter och förhållanden i Göteborgsområdet.

Varje undervisningstillfälle har fokus på ett specifikt tema. Dessa kan skilja sig något från år till år men kan till exempel omfatta:

  • Växternas förberedelser för vintern
  • Varför trivs en växt i en viss miljö? En genomgång av växtsamhällen, jordmåner och biotoper
  • Svamparnas roll i naturen – lär dig känna igen vanliga arter samt få en inblick i svamparnas betydelse
  • Ryggradslösa djur – lär dig känna igen vanliga arter av ryggradslösa djur
  • Spår efter isen – hur isfronten har rört sig och påverkat landskapets former
  • Inte bara gråsten – lär dig känna igen olika mineral och bergarter
  • Praktisk meteorologi – vad vi vet om klimatförändringar och hur man kan förutsäga vädret genom att iaktta moln och vindar
  • Spårtecken – vilka spår lämnar djur av olika storlekar och olika levnadssätt efter sig, och vad vi kan utläsa av dem?
  • Är evolution bara en teori?

Deltagarna kommer att få i uppgift att göra egna studier. För lärare finns möjligheten att inventera området kring den egna skolan med avseende på det aktuella temat, alternativt prova med elever.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och diskussioner på Zoologen (Medicinaregatan 18A) samt i fält i anslutning till Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).