Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi

Kurs
PDA111
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Det krävs godkänt resultat av de obligatoriska kurserna PDA 104 (aktionsforskning och skolutveckling, 15 hp), PDA109 (Aktionsforskning som forskningsfält, 15 hp) och PDA110 (Utvecklingsarbete och forskningsmetod, 15 hp.)