Länkstig

Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi

Kurs
PDA111
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29453
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2022.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som ska fördjupa dina kunskaper metodologiskt
och därmed få en god grund för att planera ditt examensarbete på
masternivå. Kursens centrala innehåll är vetenskap och praktisk kunskap
och relationen där emellan som är en viktig utgångspunkt i
aktionsforskning. I kursen uppmärksammas därför kunskapens olika former
och hur dessa är relaterade till varandra. Hit hör relationen mellan vad
som är viktigt att veta (ontologi), vad kunskap är (epistemologi) och
olika tillvägagångssätt (metodologi) i aktionsforskningsstudier. I detta
sammanhang diskuteras också den egna rollen som forskare i egen
praktik. Särskilt beaktas vad det innebär att yrkesverksamma t.ex. inte
enbart ska undervisa utan också bidra till kunskapsutveckling i och om
egen praxis. Detta görs genom att diskutera vad det innebär att arbeta
som ”forskande praktiker” och genom att samla in underlag för analys och
tolkning. I detta arbete blir etiska frågeställningar viktiga att
diskutera eftersom du som lärare har en dubbel roll, nämligen att vara
både praktiker och forskare i den egna praktiken. I kursen behandlas
också metoder för datainsamling och analys. Du avslutar kursen med att
presentera en plan för ditt kommande examensarbetet. Planen kommer också
att diskuteras i gruppen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom huvudområdet pedagogik eller från ett personalvetenskapligt program, alternativt lärarexamen omfattande minst 180 hp. Högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet. Därutöver krävs godkänt resultat på PDA104 Aktionsforskning och skolutveckling 15 hp och PDA109 Aktionsforskning som forskningsfält 15 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.