Länkstig

Att administrera migration

Kurs
FH1550
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

En av de centrala utmaningar som möter den offentliga sektorn i alla länder för närvarande är en framgångsrik hantering av migration och integration. Kursen ger studenter en introduktion till denna viktiga samhällsutmaning som stater, regioner och kommuner står inför. Den belyser de dominerande formerna av migration som man bevittnar för tillfället och beskriver hur de tillhörande utmaningarna problematiseras av migrationsforskare.

Om utbildningen

Den här kursen ingår i Göteborgs Universitets Summer School for Sustainability. En sommarskola med en stor andel internationella studenter och tillhörande kringprogram – allt på engelska – som du som läser kursen har möjlighet att delta i.

Sommarskolan tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen där du under fem lärorika och inspirerande sommarveckor får internationell erfarenhet utan att lämna Sverige.

Mer information finns här: https://www.gu.se/summer-school-for-sustainability

__________________________________________________________________

Genom att fokusera på den teoretiskt drivna analysen av formuleringen och genomförandet av migrations- och integrationspolitiken, uppmärksammas kursen studenterna på de olika sätten som forskare bygger på teori och metoder för att bättre förklara dynamiken i samband med hantering av migration och integration.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Denna kurs utgör en bra teoretisk och metodologisk förberedelse för dig som vill skriva en kandidatuppsats om migration eller integration.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av seminarier som fokuserar på anvisad litteratur, diskussioner med inbjudna talare som arbetar med migration och integration dagligen, samt en skriftlig examination.