Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att administrera migration

Kurs
FH1550
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-37100
Ansökan stängd

Kort om kursen

En av de centrala utmaningar som möter den offentliga sektorn i alla länder för närvarande är en framgångsrik hantering av migration och integration. Kursen ger studenter en introduktion till denna viktiga samhällsutmaning som stater, regioner och kommuner står inför. Den belyser de dominerande formerna av migration som man bevittnar för tillfället och beskriver hur de tillhörande utmaningarna problematiseras av migrationsforskare.

Om utbildningen

Den här kursen ingår i GU’s Summer School for Sustainability som tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Under en lärorik och inspirerande sommarmånad får du en internationell erfarenhet, utan att lämna Sverige. Du får möjlighet att läsa den här kursen som sträcker sig över 4 fyra veckor och ges på engelska och delta i ett brett program med aktiviteter, allt med fokus på hållbar utveckling.
_______________________________________________________________________

Genom att fokusera på den teoretiskt drivna analysen av formuleringen och genomförandet av migrations- och integrationspolitiken, uppmärksammas kursen studenterna på de olika sätten som forskare bygger på teori och metoder för att bättre förklara dynamiken i samband med hantering av migration och integration.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Denna kurs utgör en bra teoretisk och metodologisk förberedelse för dig som vill skriva en kandidatuppsats om migration eller integration.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av seminarier som fokuserar på anvisad litteratur, diskussioner med inbjudna talare som arbetar med migration och integration dagligen, samt en skriftlig examination.

Lokaler

Kursen ges online.

Studier utomlands