Länkstig

Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv

Kurs
KR2202
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

En kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. För den som läst före 2007-07-01 gäller att minst 80 poäng inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi ger behörighet. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.