Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken

Kurs
AN1010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Study pace
50%
Time
Blandad undervisningstid
Location
Ortsoberoende
Study form
Distans
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-22001
Ansökan stängd

Om utbildningen

 I den här kursen får du en ingående inblick i hur kvinnors och mäns villkor gestaltade sig i antika samhällen – med tyngdpunkt på Grekland och Rom. Kursen utgår från ett genusperspektiv och belyser attityder och värderingar utifrån begrepp som kvinnligt och manligt. De inledande undervisningsmomenten ger en orientering i olika typer källmaterial och behandlar relaterade frågor om källkritik och metod. Under kursen presenteras aktuell forskning och centrala debatter inom fältet. Vi studerar grundläggande levnadsvillkor för antikens människor mot bakgrund av sociala, ekonomiska, juridiska, politiska och religiösa utvecklingslinjer. Undervisningen bygger på föreläsningar, gruppdiskussioner, text-och bildanalyser, laborativa moment i grupp vid Antikmuseet samt litteraturinläsning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.