Bild
Länkstig

Artbestämning av svampar

Kurs
BIO402
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11250
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Artbestämning av svampar är en kurs på avancerad nivå som dels vänder sig till NABIS-studenter, dels till biologer och miljövetare ute i samhället.

Även sjukvårdspersonal som i sitt yrke behöver lära sig identifiera storsvampar för att värdera förgiftningsrisker är välkomna. Vi lägger särskild vikt vid identifiering av giftsvampar, liksom den sjukdomsbild och de symptom som uppkommer i samband med förtäring av olika giftsvampar. Kursen tar även upp svamparnas ekologiska betydelse och användning inom naturvården.

Om utbildningen

Svamparna utgör en stor och mångsidig organismgrupp som har stor betydelse för alla våra naturliga ekosystem. Under denna kurs ges du möjlighet att lära dig känna igen de vanligast förekommande storsvamparna i Norden och få kunskap om deras biologi och miljökrav. Särskilt fokus ligger på att säkert identifiera de dödligt giftiga arter som förekommer, och på olika svampgifter och de symptom de framkallar.

Du tränas även i att använda mikroskopiska egenskaper för att säkerställa identifiering av släkten och arter. Artidentifiering som endast baseras på fruktkroppars yttre morfologi har sin begränsning och denna vetskap sätts i perspektiv till information som kommer från till exempel molekylära fylogenetiska arbetsmetoder. Praktisk träning i fält får du under en intensivvecka på internat.

För mer information, se NABIS hemsida. 

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp biologi. Kursen kräver kunskaper i engelska motsvarande som lägst Engelska 5/A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på distans med självstudier och inlämningsuppgifter, samt en intensivvecka med artkunskap i fält. Under fältveckan bor vi på internat på fältstation. Genom dagsexkursioner under veckan övar vi på att lära oss identifiering av arter i olika ekosystem. Det är obligatorisk närvaro på fältdelen av kursen och artkunskaps-tentamen i slutet av fältveckan.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på distans. Undervisningen på fältveckan är förlagd till Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil.