Länkstig

Arbetsterapeuten som professionell handledare

Kurs
ARB016
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Målsättningar med denna kurs är att du som studenthandledare ska:

• Nå fördjupad kunskap om lärandeprocesser och om komplexiteten i professionell handledning
• Förvärva fördjupad förmåga att kritiskt analysera och värdera olika perspektiv och begrepp rörande synen på lärande för att utveckla din roll som handledare inom arbetsterapi och fysioterapi.
• Kunna analysera, beskriva och värdera lärande och handledningssituationer för att utveckla professionell handledning.
• Kunna identifiera, beskriva, analysera och värdera etiska dilemman i samband med handledning samt belysa och värdera mångfaldsaspekter i samband med handledning

Kursen kan ingå i examen på magister/masternivå i arbetsterapi och fysioterapi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen 120 p/180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna) samt dokumenterad erfarenhet av handledning av arbetsterapeutstudent.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på avancerad nivå innebär en stor del självstudier. Kursen kommer att ha 8-10 kursdagar på campus alt på distans beroende på GU:s riktlinjer.

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt, individuellt och i grupp samt muntligt i seminarier alternativt webbinarier.

För godkänt betyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid campuslektioner/distansundervisning, seminarier och examination, samt godkända skriftliga uppgifter.