Länkstig

Arbetsprocesser inom kulturarvssektorn

Kurs
KA1340
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22012
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge en fördjupad inblick i konkreta arbetsprocesser och praktisktyrkesliv inom kulturarvssektorn. Detta sker genom en inledande orientering kringprojektmetodik, kulturarvssektorns arbetsuppgifter och yrkesroller med skiftandeförutsättningar vad gäller ekonomiska, personella och andra resurser. Kursenshuvudfokus består sedan i att studenterna studerar hur ett projekt genomförts ipraktiken, genom en dokumentation och utvärdering av ett specifikt utställningsprojekt– från idé till färdig utställning. Resultatet redovisas skriftligt i rapportform samtmuntligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller grundläggande behörighet samt minst 90 godkända hp inom Kulturarvsstudier kandidatprogram varav 60 hp inom programmets basår, eller motsvarande utbildning inom kulturarvsfältet. Yrkesverksamhet inom kulturarvssektorn kan också ge behörighet efter särskild prövning. Ansökan om särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med intyg om yrkeserfarenhet laddas upp på Mina sidor på antagning.se senast sista anmälningsdag.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.